Opis działań

Crowdy jest dedykowana spółkom działającym w różnych sektorach. Mogą na niej prowadzić swoje kampanie zarówno firmy z branży deweloperskiej, technologicznej, jak również z tradycyjnym usługowo-produkcyjnym modelem biznesowym.

Celem platformy Crowdy jest:

  • prezentacja przedsięwzięć
  • realizowanie działań z zakresu promocji prowadzonych kampanii pożyczkowych
  • lokowanie funduszy inwersorów w formie pożyczki